Forum

Na tym forum publikuję moje spojrzenie na Świat. Świat ogólny ale także techniczny, polityczny, gospodarczy, motoryzacyjny. Chciałbym także przyjrzeć się życiu mojemu z zewnątrz. Co minęło i już nie wróci. Dlatego też jest wyłączona możliwość komentowania.

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

System Ekonomiczny Państwa

Gospodarka to całokształt działalności gospodarczej. Prowadzona w regionie to: gospodarka regionalna, w kraju to: gospodarka narodowa lub na całym świecie to: gospodarka światowa. Polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności.

W ramach gospodarki funkcjonują trzy podstawowe sektory:

  • rolnictwo – pozyskiwanie użytecznych dla człowieka produktów metabolizmu roślin, zwierząt i innych organizmów (płodów rolnych);
  • przemysł – przekształcanie materii ożywionej lub nieożywionej (surowców i kopalin) w zdatne do użytku produkty przemysłowe;
  • usługi – świadczenie czynności zawodowych o charakterze materialnym (np. handel, transport, wytwórstwo rzeczy oznaczonych indywidualnie) lub niematerialnym (np. pomoc prawna, opieka zdrowotna, edukacja), nie będących rolnictwem ani przemysłem.