Kto otrzyma 14 emeryturę?

Emeryci i renciści. Jak dużo to jest pieniędzy? 1. Przy wypłacie „14” będzie obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”. 2. Pełną „14” dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. 3. Pozostali otrzymają „14” zmniejszoną, zgodnie z wprowadzoną zasadą. Np. jeśli ktoś dostaje 3 tys. zł brutto, to jego „14” będzie mniejsza o 100 zł. […]

Continue Reading

NATO Sojusz Polityczny i Wojskowy

Security in our daily lives is key to our well-being. NATO’s purpose is to guarantee the freedom and security of its members through political and military means. Bezpieczeństwo w naszym codziennym życiu jest kluczem do naszego dobrobytu. Celem NATO jest zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa swoich członków za pomocą środków politycznych i wojskowych. POLITICAL – NATO […]

Continue Reading

NBP Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki […]

Continue Reading

KPRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Biuro Prezesa Rady Ministrów prowadzi korespondencję premiera i szefa KPRM. Koordynuje politykę kadrową w administracji rządowej. Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową. telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 70 fax: (+48) 22 694 70 53 e-mail do sekretariatu: bprm@kprm.gov.pl Departament Spraw Obywatelskich Przyjmuje i rozpatruje wnioski, skargi, petycje oraz listy obywateli, organizacji i innych podmiotów. telefon: (+48) […]

Continue Reading

BIP Biuro Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez: stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z adresami do stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, strony podmiotowe, […]

Continue Reading

BBN Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest urzędem państwowym, utworzonym na mocy przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.). Przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Biuro jest […]

Continue Reading