KPRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

społeczeństwo
Biuro Prezesa Rady Ministrów prowadzi korespondencję premiera i szefa KPRM. Koordynuje politykę kadrową w administracji rządowej. Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową.

kancelaria premiera rady ministrów
telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 70
fax: (+48) 22 694 70 53
e-mail do sekretariatu: bprm@kprm.gov.pl

Departament Spraw Obywatelskich

Przyjmuje i rozpatruje wnioski, skargi, petycje oraz listy obywateli, organizacji i innych podmiotów.

telefon: (+48) 22 694 75 75 w sprawach prowadzonych przez Departament
telefon: (+48) 222 500 151 Infolinia dla Obywatela w KPRM
telefon: (+48) 222 500 115 Infolinia dla Obywatela we wszystkich pozostałych sprawach
fax: (+ 48) 22 695 82 04
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów

Zajmuje się obsługą merytoryczną, organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Wiceprezesa Rady Ministrów.

telefon: (+48) 22 694 75 53
fax: (+48) 22 694 74 62
e-mail: sbs@kprm.gov.pl

Centrum Informacyjne Rządu

Zapewnia obsługę informacyjną oraz prasową dla premiera i rządu. Prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

telefon: (+48) 22 694 75 28
fax: (+48) 22 840 38 10
e-mail: bip@kprm.gov.pl

Centrum Oceny Administracji

Kontroluje działalność organów administracji rządowej. Nadzoruje jednostki organizacyjnie podległe premierowi. Przeprowadza kontrole wewnętrzne w Kancelarii Premiera.

telefon: (+48) 22 694 75 36
fax: (+48) 22 694 68 25
e-mail: coa@kprm.gov.pl

Rządowe Biuro Monitorowania Projektów

telefon: (+48) 22 694 75 27
e-mail: rbmp@kprm.gov.pl

KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów